SFV Nakama Magdala e.V. Sektion Karate

Member of Martial Arts Association International

Hier die 5 Basiskata des Shotokan-Karate Heian I - V und Taikyoku Shodan (Kihon Kata)


Taikyoku Shodan
Heian Shodan


Heian Nidan


Heian Sandan


Heian Yondan


Heian Godan